Palvelut

Tarjoan Sinulle tilitoimistopalveluita, taloushallintoa reaaliaikaisesti ja kustannustehokkaasti sähköisiä työmenetelmiä hyväksi käyttäen.

PALVELUIDEN KIRJO ON LAAJA – VALITSE OMASI

Kassavirta-ajattelussa on kysymys yrityksen johtamisesta siten, että joka päivä huolehditaan rahan riittävyydestä tulevaisuudessa. Se avulla pystytään reagoimaan tuleviin tapahtumiin ja suunnittelemaan kasvua. Ja yrityksen tärkein toimintaedellytys on juuri rahan riittävyys. Ilman rahaa et voi voittaa! Kassavirtalaskenta seuraa kassatuloja ja kassamenoja maksuperusteisesti, jolloin tiedot ovat reaaliaikaisia ja totuudenmukaisia.

SEURAAN AIKAANI – TEEN SÄHKÖISESTI

Yritykseni palvelut hoidan sähköisesti, Haluan olla innovatiivinen ja moderni. Haluan kehittää                         työtapoja, vähentää yritysten hallinnollista taakkaasi, byrokratian määrää ja siirtyä kohti paperitonta taloushallintoa. Palvelut hoidan sähköisesti nettipohjaisen ohjelman avulla, jolloin voin tehdä työni myös Sinun luonasi.

MINULLE JA YRITYKSELLENI SINÄ OLET ASIAKAS JA SINÄ OLET TÄRKEIN!

Yritykseni palvelut pyrin räätälöimään Sinun tarpeittesi mukaan sopiviksi kokonaisuuksiksi sen mukaan mitä Sinä haluat ja mistä olet valmis maksamaan.

Kun annan aikaani Sinulle, se voi johtaa pitkään ja antoisaan asiakassuhteeseen, jossa asiat hoidetaan Sinua kuunnellen ja ymmärtäen, vuorovaikutteisesti. Vuorovaikutus ja kommunikointi tulevat olemaan perusta molemminpuoliselle yhteistyölle, jonka toivon jatkuvan pitkään.

Kirjanpitäjän tärkein tehtävä on ratkaista ongelmasi, vaivaamatta sinua. AUTTAA, RATKAISTA, VÄLITTÄÄ JA KUUNNELLA.