Yhtiömuodon muutos

..Yhtiömuodon muutos – Huolellisesti laadittava tapahtuma joka vaatii asiantuntemusta

Lähes poikkeuksetta yhtiömuoto muutetaan osakeyhtiöksi – lähtökohtana usein on toiminimi, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Vain harvoin osakeyhtiöitä muutetaan ”takaisin” avoimiksi yhtiöiksi tai kommandiittiyhtiöiksi, ja sellainen muutos on moneltakin kannalta ristiriitainen. AY:n tai KY:n muuttaminen OY:ksi sen sijaan on hyvin tyypillinen toimenpide yrityksen kasvaessa, tai kun yritykseen haluaa mukaan muita omistajia.

Yhtiömuodon muutos on sopimusasia

Yhtiömuoto muutetaan sopimuksella, joka on saman kaltainen kuin varsinainen yhtiösopimus. Yhtiömuodon muuttamisen sopimus tulee olla kaikkien yhtiömiesten allekirjoittama – tämä koskee myös äänettömiä yhtiömiehiä. Yhtiömuodon muutos ilmoitetaan kaupparekisteriin.

Kun yhtiömuoto muutetaan osakeyhtiöksi, sopimukseen tarvitaan esimerkiksi seuraavia seikkoja (lainaus PRH):

  • Sopimukseen kirjataan kaikkien osakkeenomistajien tarkat tiedot, ja osakkeenomistajille tulevat osakkeet
  • Ilmoiteaan osakeyhtiön tilikausi, vaihtoehtona on muutossopimus tai siihen liitetty uusi yhtiöjärjestys
  • Sopimukseen vaaditaan selvitys merkintähinnan maksamisesta osakkeista.
  • Merkintähinnan maksuselvityksessä yksilöidään omaisuus ja sillä suoritettava maksu
  • Selvityksessä esitetään myös selvitys omaisuuden arvostamiseen vaikuttavista seikoista ja omaisuuden arvostamisessa noudatetuista menetelmistä
  • Ilmoitetaan osakeyhtiön yhtiöjärjestys. Sopimuksessa voidaan esimerkiksi todeta, että allekirjoittamisella hyväksytään yhtiölle liitteen 1 mukainen yhtiöjärjestys.

Yhtiömuodon muutos – kuulostaako monimutkaiselta? 

Liiketoiminnan kehittyessä ja kasvaessa, yhtiömuodon muutos on yksi kysytyimpiä palveluitani. Se kannattaa tehdä huolellisesti ja asiantuntijan apua hyödyntäen, ettei sopimuksiin jää mahdollisia porsaanreikiä, ja yhtiömuodon muutos onnistuu sujuvasti.

Kun KY tai AY muutetaan osakeyhtiöksi, yhtiöön tulee tyypillisesti uusia osakkaita ja omistajia, ja monesti yritystoiminta on silloin muutenkin kasvussa. Samassa yhteydessä on hyvä tarkastella yritystoimintaa vähän laajemminkin – päivittää liiketoimintasuunnitelma, tehdä riskianalyysi ja suunnitella yrityksen tulevaisuutta ja rahoituspohjaa kauemmaksikin.

Kun suunnittelet yhtiömuodon muutosta – ota yhteyttä!