Liiketoimintasuunitelma eli LTS

Liiketoimintasuunnitelma – Liiketoiminnan tärkeimpiä dokumentteja.

Liiketoimintasuunnitelma kuvaa koko yrityksen idean ja ajatuksen, joka uudessa yrityksessä yleensä edelleen kirkastuu liiketoimintasuunnitelmaa kirjoittaessa. Se on tyypillisesti varsin määrämuotoinen dokumentti, joka samalla pakottaa ajattelemaan myös mahdollisia riskitekijöitä ja uhkia. Yrityksen perustamisen huumassa, liikeidean vaikuttaessa erittäin kannattavalta, liiketoiminnan aloittamiseen liittyy monesti turhankin suurta optimistisuutta. Sitä tietenkin tarvitaan, ja parhaimmillaan uuden yritysidean todeksi saattaminen on aivan huikeaa! 

Liiketoimintasuunnitelman perusajatus

Liiketoimintasuunnitelma on tarpeen tehdä lähes kaikissa uusissa yrityksissä, ja monesti myös jo olemassa olevissa yrityksissä. Silloin kun esimerkiksi haetaan rahoitusta, sijoittajia tai tukia, hyvin laadittu LTS on aivan ensimmäisiä vaadittavia dokumentteja.

Liiketoimintasuunnitelma sisältää yleensä esimerkiksi seuraavia elementtejä:

  • Yrityksen lähtötilanne
  • Varsinaisen liikeidean kuvaus
  • Yrityksen visio – millaista yritystä ollaan perustamassa ja mitkä ovat yrityksen arvot
  • Kilpailijoiden kartoitus ja analyysi
  • Kohderyhmän kartoitus ja potentiaali
  • Riskien tarkastelu ja analysointi
  • Markkinan kartoitus ja markkinointisuunnitelma
  • Erilaisia laskelmia: Kannattavuuslaskelma, kasvupotentiaali, rahoituslaskelma
  • SWOT-analyysi

Tiina Halonen auttaa LTS:n laatimisessa

Olen toiminut yrittäjien tukena niin yrittämisen alkutaipaleella kuin yrityksen eri kehitysvaiheissa – liiketoimintasuunnitelmien laatiminen yhdesäs yrittäjien kanssa ovat minulle erittäin tuttuja vuosien varrelta. Omaa työtäni motivoi yrittäjänä olemisen vapaus sekä tyytyväiset asiakkaat – Ja saan tehdä sitä mistä tykkään eniten; auttaa ja opastaa, tukea ja kannustaa.

Yrityselämässä tulee olla rohkea, kokeiltava uusia asioita ja erottauduttava hyödykseen, jotta pärjää. Tästä olen pyrkinyt pitämään myös itse kiinni, vaikka kirjanpito tai LTS:n laatiminen olisikin verrattain perinteistä ja suoraviivaista työtä.

Yrittäminen on pitkäjänteisyyttä vaativaa haasteellista työtä, joka vaatii paljon työtä ja uurastusta omien unelmien eteen – yhteistyössä niihin päästään kuitenkin nopeammin.