Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Talouspalvelua Parasta Aikaa Tmi

Hämeentie 12 bH, 04410  Järvenpää

+358 401497343

tiina@talouspalvelua.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Tiina Halonen

Hämeentie 12 bH, 04410 Järvenpää

+358 401497343

tiina@talouspalvelua.fi

 

Talouspalvelua Parasta Aikaa Tmi on tilitoimisto- ja konsultointipalveluja tarjoava yhtiö. Asiakaskunta koostuu suomalaisista pk-yrityksistä, yhdistyksistä ja muista kotimaisista organisaatiosta.

Palvelumme koostuvat lakisääteisestä kirjanpidosta ja  palkanlaskennasta konsultointiin ja yrityssparraukseen.

 

Rekisterin nimi:

Tilitoimiston asiakkaita koskeva henkilörekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään tilitoimiston asiakkaiden asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin.

 

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan / palkansaajan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti ja www-osoite. Näiden lisäksi palkansaajien osalta tallennetaan henkilötunnus, pankkitilin numero ja verokortin tiedot veroprosentteineen ja tulorajoineen.

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaalta tai palkansaajalta itseltään puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa maksamattomien laskujen perimiseksi sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietojen säilytys ja hävittäminen:

Henkilörekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään.

  

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Henkilörekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

Rekisteriä käyttävät vain henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

 

Tarkastusoikeus:

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti toimistollamme. Pyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisäpyyntöihin.

 

Tietojen päivittäminen:

Asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseen edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.