Kirjanpito ja talouspalvelut

Tarjoan Sinulle kattavat ja tehokkaat talouspalvelut, joiden avulla pystyt itse keskittämään aikasi kaikkein tärkeimpään eli oman yrityksesi päivittäisen liiketoiminnan pyörittämiseen ja kasvattamiseen sekä omien asiakkaidesi palvelemiseen. Jätä siis yrityksesi talous minun huolekseni ja nauti entistä huolettomammasta yrittäjän arjesta!

 

Talouspalveluiden kirjo on laaja – valitse itsellesi tärkeimmät

Talouspalvelut tarjoavat apua niin yrityksen suunnitteluun kuin myös yrityksen perustamiseen. Jo toiminnassa olevia yrityksiä taas autan entistä paremman tuloksen aikaansaamisessa, liiketoiminnan tehokkuuden parantamisessa sekä kassavirta-ajattelun kehittämisessä. Tarjoamiini talouspalveluihin lukeutuvat niin yritysneuvonta, palkanlaskenta, verosuunnittelu, kassasuunnittelu, yhtiömuodon muutokset kuin myös kattavat tilitoimistopalvelut, aina reaaliaikaista taloushallintoa ja kustannustehokkaita sähköisiä työmenetelmiä hyväksi käyttäen. Tutustu siis sinäkin kattaviin talouspalveluihin tai ota suoraan yhteyttä, niin jutellaan yrityksesi taloudesta lisää!

 

Vahvuutena kassavirta-ajattelu

Kassavirta-ajattelu perustuu ajatusmalliin, jossa on kysymys yrityksen johtamisesta siten, että joka päivä huolehditaan rahan riittävyydestä tulevaisuudessa. Sen avulla pystytään reagoimaan tuleviin tapahtumiin ja suunnittelemaan kasvua. Ja yrityksen tärkein toimintaedellytys on juuri rahan riittävyys. Ilman rahaa et voi voittaa! Kassavirtalaskenta seuraa kassatuloja ja kassamenoja maksuperusteisesti, jolloin tiedot ovat reaaliaikaisia ja totuudenmukaisia.

 

Verosuunnittelu luo säästöä sinulle ja yrityksellesi

Tarjoan apuani myös tarkasti suunniteltuun sekä entistä kustannustehokkaammin toteutettuun verosuunnitteluun. Verosuunnittelu pitää sisällään tarkkoja laskelmia ja suunnitelmia, joiden avulla pyritään vähentämään sekä yrittäjän omaa tuloverotusta että yrityksen liiketoiminnan kautta muodostuvaa verotaakkaa. Tähän lukeutuu esimerkiksi yrittäjän tulojen fiksusti toteutettu tulouttaminen, jossa suunnitellaan niin verottomien tulojen (kuten matkakulujen ja päivärahojen) kuin myös palkan ja mahdollisten osinkojen tasapainottaminen, joka voi keventää henkilökohtaista verotusta jopa huomattavasti. Verosuunnittelu pyrkiikin siis jakamaan yrittäjän verotettavia tuloja sekä liiketoiminnan kokonaisvaltaista verotusta entistä paremmin, jotta säästöä syntyy niin yritykselle kuin myös yrittäjälle itselleen.

 

Ajantasainen palkanlaskenta

Palkanlaskenta voi aluksi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ajantasainen ja tarkka palkkojen maksaminen voi todellisuudessa viedä joka kuukausi huomattavan osan yrittäjän ajasta. Suurimpana syynä tähän ovat ylimääräiset korvaukset, kuten ylityö- ja pyhäkorvaukset, sekä palkanlaskentaan liittyvän lainsäädännön ja työehtosopimusten lähes jatkuvat muutokset. Näin ollen kaikista palkanmaksuun liittyvistä asioista ajantasalla pysyminen, yhdessä tarkkamääräisten ja ajallaan hoidettujen maksujen kanssa voivat muodostua taakaksi kiireisessä arjessa. Tästä syystä haluankin tarjota apuani myös palkanmaksujen hoitamiseen, jotta sinä voit keskittyä yrityksesi muun toiminnan pyörittämiseen. Voin hoitaa puolestasi niin urakkatyöläisten ja osa-aikaisten palkat, muiden maksujen kuten matkakulujen ja päivärahojen maksut, kuin myös kuukausittaisten tunti- ja kuukausipalkkojen maksamisen.

 

Seuraan aikaani – teen sähköisesti

Yritykseni palvelut hoidan sähköisesti, sillä haluan olla innovatiivinen ja moderni. Haluan kehittää työtapoja, vähentää yritysten hallinnollista taakkaasi, byrokratian määrää ja siirtyä kohti paperitonta taloushallintoa. Palvelut hoidan sähköisesti nettipohjaisen ohjelman avulla, jolloin voin tehdä työni myös Sinun luonasi. Lue lisää sähköisestä taloushallinnosta.

 

Minulle ja yritykselleni sinä olet asiakas ja sinä olet tärkein!

Kaikki yritykseni talouspalvelut räätälöidään Sinun tarpeidesi mukaan sopiviksi kokonaisuuksiksi. Täysin sen mukaan, mitä Sinä haluat ja mistä olet valmis maksamaan.

Kun annan aikaani Sinulle, se voi johtaa pitkään ja antoisaan asiakassuhteeseen, jossa asiat hoidetaan Sinua kuunnellen ja ymmärtäen, vuorovaikutteisesti. Vuorovaikutus ja kommunikointi tulevat olemaan perusta molemminpuoliselle yhteistyölle, jonka toivon jatkuvan pitkään.

Kirjanpitäjän tärkein tehtävä on ratkaista ongelmasi, vaivaamatta sinua. Haluan auttaa, ratkaista, välittää ja kuunnella.